Arbejdstidsregler

På din arbejdsplads findes der arbejdstidsregler, som du og arbejdsgiveren har pligt til at overholde.

Din arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at der er arbejde svarende til det antal timer, som står i dit ansættelsesbrev.

Den normale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

I de enkelte overenskomster/aftaler kan du se, hvad reglerne er for:
  • Arbejde på ubekvemme tidspunkter
  • Overarbejde
  • Rådighed
  • Frihed

Din overenskomst

Som medlem af FOA kan du se dine arbejdstidsregler i din overenskomst på Overenskomst-Tjek.

Find din overenskomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få hjælp af FOA

Du kan søge yderligere råd og vejledning om regler for arbejdstid hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp