Ansættelse

Når du får nyt job er der nogle ting, det er vigtigt at være opmærksom på.

  • Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller din lokalafdeling før du går til samtale
  • Inden du skriver under på et ansættelsesbrev er det vigtigt, at du kender stillings- og funktionsbeskrivelsen for dit nye job
  • Skriv ikke under på dit ansættelsesbrev før løn (funktions-, kvalifikations- og resultatløn) og ansættelsesvilkår er aftalt med din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling
  • Du skal sikre dig at aftaler om fremtidige lønstigninger, uddannelsestilbud m.v. fremgår af dit ansættelsesbrev
  • Det er også vigtigt, at du kender de præcise aftaler om arbejdstid og frihed
  • Sørg for at have et skrifteligt tilsagn om ansættelse på de aftale vilkår inden du opsiger din hidtidige stilling


Få hjælp af FOA

Som FOA-medlem kan du finde mere om de regler, der gælder for dig, på Overenskomst Tjek.

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp