Advarsel

Din leder har mulighed for at give dig en advarsel, hvis han/hun er utilfreds med din indsats, din adfærd, samarbejdet eller andre forhold der har med dig at gøre.

Hvis din leder vil give dig en advarsel, skal du være opmærksom på følgende:

  • du har krav på at din tillidsrepræsentant eller afdeling bliver inddraget i sagen
  • du har ret til at kræve en skriftlig partshøring med frist for udtalelse (gælder kun offentligt ansatte)
  • du har ret til at kræve anonyme udsagn eller upræcise oplysninger konkretiseret
  • du har ret til at kræve, at advarslen er klar og utvetydig med oplysning om, hvad der er utilfredshed med og hvilken ændring af din adfærd, man ønsker
  • du har ret til at få præciseret, hvad konsekvensen er, hvis advarslen ikke bliver efterkommet (f.eks. afskedigelse, bortvisning)
  • du har ret til, at dine indsigelser bliver lagt på personalesagen sammen med advarslen

Få hjælp af FOA

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp