Samarbejde for ledere

I 2012 gennemførte FOA et projekt, som skulle afdække, hvad det er, lederne vil bruge FOA til. Dette Regionale samarbejde udspringer af projektet.

Blandt FOAs mange medlemmer er der en del ledere. Lederne er dog færre i forhold til den store medlemsskare og samtidig oftest spredt ud over hele landet. I hverdagen kan ledernes behov og udvikling derfor godt blive usynlige i det store FOA-billede.

Via arbejdspladsbesøg og spørgeskemaer tegnede der sig i projektet et klart billede af, hvilke ydelser lederne efterspurgte.

Mest markant var et ønske om sparring – både i forbindelse til ledelse – men i høj grad også om, hvordan den enkelte fortsat kunne navigere i et krydspres af til stadighed flere opgaver og ofte også færre ”hænder”.

Hvad kan FOA i Region Sjælland gøre for lederne?

Mange ledere blev i 2011 og 2012 tilbudt lederuddannelse af deres arbejdsgivere i kommuner og regioner – og tilbuddene fortsætter. Der findes derfor ikke behov for, at FOA skal tilbyde kurser. Dette faktum blev yderligere forstærket, da stort set alle udbudte kurser i projekt-perioden blev aflyst pga. manglende tilslutning.

Til gengæld afdækkede projektet, at der i højere grad var behov for fokus på:

  • Ledelsessparring
  • Ledernes eget arbejdsmiljø  
  • Ledernes egne APV’er  
  • Ledernes egen værdi og markedsføring heraf
  • Netværker

Det er derfor disse områder FOA Leder i Region Sjælland fremover vil fokusere på.