Lederudvalget i Region Sjælland

Lederudvalget har flest medlemmer!

Lederudvalgets opgave er at sikre metodisk vidensdeling mellem ledere og FOA - viden, der vil være grundlaget for de indsatser, som FOA leverer.

Indsatsen for ledere sker både lokalt via de respektive lederansvarlige og det regionale lederudvalg. Hver afdeling giver lederudvalget input, således at de kvartalsvise møder bliver beslutningsmøder for fremtidige indsatser. Hvert kvartal udtrækkes data om fx spørgeskemaer, besøg, aktiviteter og behov.

Der er opbygget flere modeller for at sikre aktiviteterne i regionen:

  • Model for separat sagsbehandling
  • Model for metodisk videns indsamling
  • Model for kvartalsvise rapporter
  • Model for nyhedsbreve
  • Model for et endnu mere synligt samarbejde med FOA leder i Forbundshuset

Medlemmer af Lederudvalget

Det regionale lederudvalg består af:

Fra FOA:

Ledere:

Du er mere end velkommen til at kontakte os.

Der er 16 pladser i udvalget til ledermedlemmer, som ønsker at deltage og påvirke FOAs indsats for ledere. Kontakt os, hvis du har lyst til at være en del af Lederudvalget og positivt at påvirke FOAs indsats for ledere.