Revideret pjece: Rammer og handleplan for lederarbejdet i FOA

Rammerne og handlingsplanen for lederarbejdet danner grundlag for FOAs lederindsats. Det betyder, at der skabes en rød tråd i lederarbejdet – fra praksis til politik.

I rammerne kan du læse om FOAs overordnede visioner og målsætninger for lederarbejdet, om hvordan ledelse af den offentlige sektor skal ske i en tillidsdagsorden, og hvordan inddelingen i praksisnær og strategisk ledelse giver bedre muligheder for vejledning og tilbud til lederne. Handleplanens 8 spor konkretiserer rammerne og FOAs visioner og målsætninger pa lederområdet.

Du kan downloade eller bestille den her (søg på "Rammer og handleplan for lederarbejdet i FOA")