Velfærdsledelse i Pleje & Omsorg i Tønder Kommune

FOA samarbejder med konsulent Krista Ebsen Blaabjerg samt Tønder Kommune i et projekt, som skal være med til at sætte fokus på: Hvad er velfærdsledelse og hvordan arbejder medarbejdere og ledere med velfærdsledelse i praksis?

Medarbejderinddragende ledelsesprojekt

Omdrejningspunktet for projektet er medarbejdere og ledere i Pleje & Omsorg i Toftlund, Løgumkloster, Tønder Øst og Tønder Vest.

Udviklingsprojektet fokuserer på lederens handlerum ift.; Medarbejdertrivsel, Kvalitet og effektivitet samt Nytænkning og kreativitet. Temaerne er centrale i offentlig ledelse, men det er ofte en udfordring at adressere dem inden for det handlerum, man har som leder. Det er det, der sættes fokus på i Pleje & Omsorg i Sønderjylland.

Aktiviteterne i projektet bliver tilrettelagt ud fra disse overskrifter, men først efter at have været i dialog med ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er vigtigt for projektet, at det tager udgangspunkt i de input, som alle medarbejdere på arbejdspladsen kommer med. Det er i samarbejde den offentlige ledelse skal udvikles.

Forskning og praksis følges ad

I forbindelse med udviklingsprojektet har FOA indgået et samarbejde med konsortiepartnerne, CBS og UCC, om at udvikle følgeforskning, som skal sætte fokus på velfærdsledelse.

CBS vil blandt andet lægge vægt på, hvordan kvalitet opfattes af medarbejdere og ledere og hvordan hverdagens paradokser håndteres. Formålet med følgeforskningen er at blive klogere på, hvordan velfærdsledelse opererer i praksis og hvordan udviklingsprojektets resultater og erfaringer kan bringes til en frugtbar udvikling for både borgere, medarbejdere og ledere.

Her på siden kan du løbende følge med i projektets udvikling.