Brug hånd, mund og fod - og få kvalitet og effektivitet

Øget effektivitet er i stigende grad på dagsordenen for de ledere og medarbejdere, som arbejder på de borgernære områder. På samme tid stiger kravene til kvaliteten af det arbejde, som udføres. Det kan derfor være en udfordring at tage hånd om at løse flere opgaver på kortere tid og samtidig sikre et højt kvalitetsniveau.

Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at ledere og medarbejder går i dialog om, hvordan både effektivitet og kvalitet sikres i det daglige arbejde. Første skridt er, at medarbejdergruppen og ledelsen får en fælles forståelse af, hvordan effektivitet og kvalitet opfattes på arbejdspladsen, og dette er derfor formålet med værktøjet.

Den fælles forståelse

Formålet med dette værktøj er, at du sammen med din medarbejdergruppe får sat ord på, hvordan I som arbejdsplads bevarer kvaliteten, når der er stort fokus på effektivitet.

Formålet er også at få en fælles forståelse af, hvad der er kvalitet og effektivitet, og at I som professionelle identificerer de udfordringer, som I oplever, når de to emner skal prioriteres på jeres arbejdsplads.

3 trin til inddragelse af medarbejderne

Værktøjet giver dig en ramme til at inddrage alle medarbejdere, i arbejdet med at sikre at kvalitet og effektivitet følges ad.

Én metode til dette er at bruge hånden, munden og foden – det vil sige, at dokumentere det vi gør, at kommunikere med hinanden om, hvad vi gør og hvorfor vi gør det samt at udføre de arbejdsopgaver, vi hver især har ansvar for.

Igennem værktøjets 3 trin, får du en mangfoldig tilbagemelding på, hvordan I som arbejdsplads kan sammentænke kvalitet og effektivitet gennem denne metode.