Prioritering i arbejdet

Prioritering igennem involvering af din medarbejdergruppe

Ledere på de borgernære områder oplever ofte, at tidsrammerne er stramme. Derfor må den enkelte leder og medarbejder hver dag prioritere, hvilke opgaver der må løses frem for andre.

På den ene side står FOAs ledermedlemmer overfor en række af politiske rammer for det arbejde, de skal lede. Men på den anden side leder de også en gruppe af medarbejdere, som besidder vigtige faglige kompetencer indenfor lige netop det område, som lederen skal lede. Der er derfor behov for, at den enkelte leder sammen med sine medarbejderrepræsentanter og hele medarbejdergruppen fortolker og konkretiserer, hvad disse rammer betyder for dem i praksis.

Skal, Kan og Ud opgaver

Med dette værktøj, som er opbygget af 5 trin, finder du i fællesskab med dine medarbejdere ud af, hvordan I kan skelne mellem de opgaver der skal gøres, dem der kan løses, når der er overskud og de opgaver, som kun stjæler jeres tid og ressourcer.

Når prioriteringen er på plads, kan det være med til at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt forbedre kvaliteten af det arbejde I udfører.

Den lokale trio

For at etablere så stærk en fælles forståelse af prioriteringen som muligt, uden at det involverer for mange medarbejdertimer, er det primært den lokale trio, som arbejder med værktøjet.

Den lokale trio består af dig som leder, arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant og medarbejdernes tillidsrepræsentant. På den måde er medarbejderne repræsenteret ved alle 5 trin i processen.