Velfærdsledelsesværktøjer

FOA har udviklet 5 værktøjer, som kan hjælpe dig og dine medarbejdere til at arbejde med velfærdsledelse i praksis.

Disse værktøjer er et af resultaterne af et større ledelsesudviklingsprojekt i Pleje og Omsorg i Tønder Kommune, hvor formålet var at hente viden om, hvordan der praktisk kan arbejdes med principperne i velfærdsledelse.

Det var et vigtigt omdrejningspunkt for projektet, at medarbejderne skulle inddrages, og at værktøjer og procedurer blev udviklet i fællesskab på arbejdspladsen.

Læs mere om projekt velfærdsledelse i Tønder

5 værktøjer til velfærdsledelse

De 5 værktøjer vil i løbet af efteråret 2012 blive præsenteret her på siden. Idéen er, at de skal kunne bruges på alle de borgernære velfærdsområder, selv om de er blevet udviklet i samarbejde med ledere og medarbejdere i ældreplejen.

Værktøjerne er praksisorienterede og er udviklet, så du og dine medarbejdere selv kan arbejde med dem i jeres hverdag. Det har været vigtigt for FOA, at de kan være en hjælp til at gøre velfærdsledelse til en del af den daglige praksis – men også, at de på en enkel måde kan tilpasses de individuelle forhold på arbejdspladserne.

Værktøjerne kan desuden bruges hver for sig, så du kan vælge at arbejde med et eller flere af dem. Du kan også vælge at afprøve dem én af gangen, og så kan du i fællesskab med dine medarbejdere vurdere, hvordan I vil arbejde videre med dem.

God arbejdslyst!