Elsebeth Bjørnkjær

Bestyrelsesmedlem

Foto af Elsebeth Bjørnkjær


Øvrige tillidshverv:


Fællestillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital


Uddannelse:


Social- og sundhedsassistent