Christina Risberg Müller

2. Suppleant

Foto af Christina Risberg Müller

Øvrige tillidshverv

Fællestillidsrepræsentantsuppleant, Dragør Kommune

Uddannelse

Social- og sundhedsassistent