Mari-Ann Petersen

Formand

Foto af Mari-Ann Petersen

Ansvarsområder:

Som formand er jeg den øverst ansvarlige i fagforeningen. Jeg har ansvaret for driften og personalet er ansvarlig for fagforeningens deltagelse i kongresser og for afholdelsen af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Jeg er fagforeningens repræsentant i Forbundets og A-kassens hovedbestyrelser, og jeg sidder i regionsbestyrelsen sammen med formændene fra de andre FOA afdelinger, som har medlemmer ansat i Region Hovedstaden. Jeg er ansvarlig for fagforeningens informations- og pressestrategi og er ansvarshavende redaktør på fagforeningens blad Infoa. Jeg har ansvaret for fagforeningens arbejdsmarked- og socialpolitik og sidder i LO Hovedstadens forretningsudvalg og repræsentantskab. Desuden har jeg ansvaret for overenskomstforhandlinger på det private område. Som formand er fagforeningens eventuelle klagesager også mit ansvar.

Faglig karriere:

2016: Formand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen
2012: Næstformand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen
2009: Faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen
2004: Fællestillidsrepræsentant for Hjemmeplejen i Københavns Kommune
2002: Bestyrelsesmedlem i FOA Social- og Sundhedsafdelingen
1999: Tillidsrepræsentant i Valby Hjemmepleje, Københavns Kommune

 

Uddannelse:

Hjemmehjælper
Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning