Efter drab: Ansatte skal alligevel ikke i Arbejdsretten

Kommunernes Landsforening frafalder nu kravet om, at de ansatte på det socialpsykiatriske bosted Lindegården i Roskilde skal betale bod for at nedlægge arbejdet efter drabet på en kollega for halvandet år siden.
Det er resultatet af en drøftelse i dag af sagen mellem KL og FOA.

”Jeg er uhyre tilfreds med, at sagen nu er endt med forlig, uden at de ansatte bliver dømt. Jeg glæder mig især på de ansattes vegne. Det er en god dag for den sunde fornuft,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

FOA har gennem hele sagen erkendt, at arbejdsnedlæggelsen, der fulgte efter det tragiske drab på Lindegården, var overenskomststridig. Til gengæld har FOA igen og igen påpeget, at den eneste retfærdige udgang på sagen ville være at anvende Arbejdsretslovens bestemmelser om at de strejkende fritages for bod på grund af stærkt formildende omstændigheder.

De ansatte på Lindegården nedlagde arbejdet i ni dage halvanden måned efter drabet på en kollega den 26. marts 2016. Den tidsmæssige afstand mellem drabet og arbejdsnedlæggelsen fik i første omgang KL til at betragte arbejdsnedlæggelsen som en politisk demonstration, der skulle udløse en samlet bod til de ansatte på omkring 130.000,- kr.

”De ansatte prøvede, gennem alle tilgængelige kanaler, at forhindre, at et drab kunne gentage sig – både gennem samarbejdssystemet og gennem de københavnske politikere og landspolitikere. Det var imidlertid først under arbejdsnedlæggelsen, at vi opnåede en aftale om yderligere sikkerhedsforanstaltninger og ressourcer. I de 45 dage, der gik, inden kollegerne kastede håndklædet i ringen og nedlagde arbejdet, fortsatte et helt uacceptabelt højt niveau af trusler og voldsepisoder. Vi har således overfor Arbejdsretten dokumenteret, at politiet har registreret ikke færre end 33 episoder i den periode,” påpeger Dennis Kristensen.

”Jeg er glad for, at KL, efter den dokumentation, har indset, at sagen ikke bør føres videre. Jeg har også været ked af, at Københavns kommune kom i klemme i en sag, der var ved at ende som det rene principrytteri. Kommunen har spillet en meget aktiv rolle i at sætte forholdene på landets bosteder på dagsordenen og dermed været med til at sikre, at vi nu, med Christiansborgs hjælp, får 150 ekstra sengepladser i psykiatrien til de farlige borgere, som bostederne ikke kan eller skal kunne håndtere”, siger Dennis Kristensen.