Hjemtagelse af Ambulancer til Region Hovedstaden

Personalet i Hovedstadens Beredskab er sat under pres med beslutningen om hjemtagelsen af Ambulancer til Region Hovedstaden pr. 01. juni 2022.

Hjemtagelsen har betydet at der er utroligt mange spørgsmål som trænger sig på. Nogle er stadig uafklaret, men flere og flere finder sin afklaring i disse dage. FOA 1 er i tæt samarbejde med KbaK og de tillidsvalgte i Hovedstadens Beredskab og Akutberedskabet i fuld sving med at finde svar og løsninger.

Overgangen er beskyttet af Virksomhedsoverdragelsesloven, som er en lov der beskyttet medarbejderen, mod forringede vilkår. Region Hovedstaden ønsker at fortsætte med den overenskomst de har og bruger, herunder også arbejdstidsaftalen for “Social- og sundhedspersonale”. Medarbejderne skal dermed forlade den overenskomst som de kender fra KL, for i stedet at komme over på overenskomsten der er gældende på det regionale område.

En umiddelbar sammenligning af grundlønninger på de to overenskomster viser, at man er bedre aflønnet (grundlønnen) end man er på den Regionale. Det skal vi i FOA 1 selvfølgelig forhindre, således at ingen kommer til at gå ned i løn, men tværtimod oplever bedre forhold, herunder også gerne i lønningsposen.

Situationen er lige nu højpresset, fordi der skal træffes endelig beslutning 20. april 2022, hvor politikerne i regionen gerne vil vide hvor mange der vil lade sig virksomhedsoverdrage. Samtidig er der stadig mange uafklarede punkter, at det er svært for medarbejderne i Hovedstadens Beredskab at overskue hvad man bliver overdraget til. Det betyder at jo flere punkter vi i de nærmeste dage kan afklare, jo mere afklaret en beslutning kan man træffe.

Læs her Q&A om Re­gion Ho­ved­sta­dens am­bu­lan­ce­tje­ne­ste

Siden opdatere løbende.