Bistandsfonden

Når du er medlem af FOA 1, er du automatisk medlem af Bistandsfonden.

Via Bistandsfonden opnår du tilskud til fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi, akupunktur og psykologbehandling.
Du kan få refunderet halvdelen af din regning dog max. 1500 kr. indenfor tolv på hinanden følgende måneder.

Bistandsfonden yder også begravelseshjælp på 3000 kr., hvis du selv eller en af dine nærmeste, - ægtefælle/samlever eller børn under 18 år dør.

Udbetaling

Ansøgninger til Bistandsfonden behandles 1 gang månedligt. Ansøgninger modtaget i FOA 1 senest den 15. i måneden behandles senest omkring den 20. i samme måned. Du kan således forvente tilskuddet på din konto omkring den 22.

Tilskuddet fra Bistandsfonden bliver sat direkte ind på din NemKonto. Så du behøver ikke at oplyse dit kontonummer, når du sender dine regninger ind til FOA 1. Du skal blot anføre dit cpr-nummer, og pengene vil automatisk komme ind på din NemKonto.

Når du modtager penge fra Bistandsfonden, vil der stå "lønoverførsel" på din netbank-postering. Hvis du klikker på posteringen, kan du se, at den kommer fra forbundet af offentlig ansatte afd. 1.

Hvis du ikke ønsker, at pengene går ind på din NemKonto, men i stedet ønsker udbetalingerne sat ind på en anden konto, skal du rette henvendelse til os pr. mail eller tlf. Du kan også skrive på regningerne, at du ønsker tilskuddet sat ind på en anden konto. Husk blot at opgive kontonummeret.

  • Læs mere om Bistandsfonden i vores pjece