Den nye kontanthjælpsreform

Med retorikken ”alle, der kan, skal” er regeringens kontanthjælpsreform skudt i gang. Implicit i denne sætning ligger det, at folk nok ikke vil arbejde. Men det vil de fleste. Muligheden i dagens Danmark er bare ikke særlig gunstig for at finde et job. Der er simpelthen ikke nok job at få, hvilket mange af de folk der er røget ud af dagpengesystemet, nok kan skrive under på.

Hvis du er på kontanthjælp, skal du til at udføre nyttejob for din ydelse. Nyttejobbet kan eksempelvis være på serviceområdet, såsom havearbejde, snerydning og andet forefaldende arbejde. Men disse arbejdsopgaver er allerede optaget, for det er jo ordinært arbejde, som man skal have ordinær løn for. Og mange af opgaverne hører allerede ind under en overenskomst som eksempelvis specialarbejder-overenskomsten og teknisk serviceoverenskomsten.

Men der er mange andre problemer i vente med den nye kontanthjælpsreform, og danskerne bliver sat tilbage på mange fronter.

Er du under 30 år og jobparat, som regeringen kalder det, vil du kun få udbetalt et ungebeløb svarende til en SU. Mon din husleje og dine andre udgifter også bliver sat ned til ungeudgifter, som er tilsvarende lave?

Også i forhold til den personlige frihed er vi rykket et skridt tilbage. Moderne tiders fokus på individuel selvstændighed er med den ”gensidige forsørgerpligt for samlevende” udskiftet med en afhængighed af andres almisser.