Lønninger for valgte i FOA Vendsyssel

Pr. 1. januar 2018 - månedsløn

 

Formand                                      løntrin 49 - kr. 40.321,17/måned

Næstformand / faglig sekretær:      løntrin 47 - kr. 36.124,83/måned

Sektorformænd                             løntrin 46 - kr. 35.493,00/måned

I denne månedsløn indgår udover almindelig arbejdstid aftenmøder, kursusaktivitet, rejsetid m.v.
Det vil sige, at der ikke er overtidsbetaling.