Fra vintertid til sommertid - og omvendt!

Hvad sker der med min arbejdstid når vi skifter mellem sommertid og vintertid?

Skift til sommertid - hvad med min arbejdstid?
Den sidste weekend i marts overgår vi til sommertid. Det vil sige, at kl. 02.00 bliver alle ure sat 1 time frem til kl. 03.00.

Hvis du er på arbejde i nattjeneste på det tidspunkt, kan din arbejdsgiver pålægge dig at arbejde det sædvanlige antal timer, som var planlagt til i din tjenesteplan.

Hvis din arbejdsgiver ikke pålægger dig at arbejde dit sædvanlige timetal i den pågældende nattevagt, kan arbejdsgiveren pålægge dig enten at afvikle timen på et andet tidspunkt i møde/normperioden eller at afspadsere timen efter reglerne herom.

Skift til vintertid - hvad med min arbejdstid?
Den sidste weekend i oktober overgår vi til vintertid. Det vil sige, at kl. 03:00 bliver alle ure sat en time tilbage. Hvis du er på natarbejde på det tidspunkt, kan ledelsen kræve, at du effektivt skal være på arbejde 1 time længere, end din tjeneste ellers er sat til at vare. Det betyder med andre ord, at du afslutter din tjeneste til normal tid efter den ændrede tidsregning.

Den ekstra time har du krav på betaling for på 2 forskellige måder. Enten ved pålagt overarbejde eller gennem omlægning af din normale ugentlige arbejdstid. omlægning af din normale arbejdstid skal forstås på den måde, at du arbejder en time mindre, end du plejer på et andet tidspunkt.

Har du spørgsmål omkring sommertid og vintertid kan du kontakte din tillidsrepræsentant.