AMR arrangementer i 2019

Er du AMR har du her adgang til forskellige arrangementer!

I arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har arrangeret en række arrangementer, der sætter fokus på arbejdsmiljørepræsentanten.

Nedenfor har vi oplistet en række arrangementer, som afholdes i Vendsyssel/Aalborg, og som du er meget velkommen til at deltage i!

Denne side vil blive opdateret i takt med at der tilføjes yderligere oplysninger om arrangementerne - herunder konkrete programmer for FH arbejdsmiljø temadagen i Aalborg den 5. november 2019 og FH stormødet i Odense den 12. december 2019.

Hvis du har spørgsmål til nogle af arrangementerne er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os i FOA Vendsyssel.

His du vil deltage i et eller flere af arrangementerne vil det være nødvendigt at du tilmelder dig. det gør du via FOA Vendsyssel på tlf. 4697 1346 eller mail vendsyssel@foa.dk senest 8 dage før mødet/aktiviteten afholdes! 

Du skal oplyse dit navn, din fødselsdato og - vigtigt - mødets/aktivitetens FIU-nummer.


AMRs roller, opgaver, tid til samarbejdet, kompetencer og uddannelse 

Aalborg - tirsdag den 7. maj 2019 LO Aalborg, Hadsundvej 184 B, Aalborg - FIU-nummer: 5163-19-01-25
eller
Frederikshavn torsdag den 9. maj 2019 Metal Vendsyssel, Håndværkervej 2 i Frederikshavn - FIU-nummer 5163-19-01-27.

Begge dage kl. 16.30-19.00

  • Introduktion til AMRs rolle/opgaver
  • Tid til arbejdsmiljøarbejdet
  • AMRs kompetencer og udvikling
  • Forventningsafstemning med ledelsen
  • Forventningsafstemning med kollegerne
  • Hvordan kan din fagforening understøtte AMR

Psykisk arbejdsmiljø i fællesskaber

Hjørring tirsdag den 10. september 2019 på Regionshospitalet Nordjylland, Bispensgade 37 i Hjørring - FIU-nummer: 5163-19-01-29
eller
Aalborg torsdag den 12. september 2019 hos DSR på Sofiendalsvej 3 i Aalborg - FIU-nummer: 5163-19-01-31

Begge dage kl. 16.30-19.00

  • Hvad er psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvordan identificeres, håndteres og forebygges psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvordan kan/skal AMR agere?

Pia Ryom fra AMK er oplægsholder

FH arbejdsmiljø temadag

Aalborg Kongres og kulturcenter tirsdag den 5. november 2019

Konkret program og indbydelse får du tilsendt af FOA Vendsyssel, men sæt allerede nu X i kalenderen til en lærerig dag med fokus på arbejdsmiljøudfordringer.

FH Danmark indbyder til stormøde

Odense Congres Center - torsdag den 12. december 2019

Samtlige AMR indbydes til AMR2019 afslutningskonference.

Der bliver ikke tale om en "det var så det" konference, men også en opstart på et fortsat aktivt arbejde for at være med til at løfte AMR-indsatsen fremover.

Konkret program og indbydelse følger fra FOA Vendsyssel.

Fokus på samarbejdet mellem AMR, TR, fagforeninger "TRIO"

Vendsyssel (sted ikke fastlagt) mandag den 3. februar 2020
eller
Aalborg onsdag den 5. februar 2020 i LO Aalborg - begge dage kl. 16.30-19.00