Om FOA Sydsjælland


FOA Sydsjælland blev stiftet 1. januar 2006 ved sammenlægning mellem det tidligere FOA Sydsjælland og den lokale afdeling af Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF).

FOA Sydsjælland organiserer offentligt og privat ansatte, som arbejder med offentlig service. Vi dækker det geografiske område for kommunerne: Faxe, Næstved og Vordingborg.

Hvem bestemmer ?
I den sidste ende er det FOA Sydsjællands medlemmer, der bestemmer, hvordan vi skal drive afdelingen. Det foregår på afdelingens generalforsamling og på sektorernes årsmøder.

Afdelingen
Mellem generalforsamlingerne er det afdelingsbestyrelsen, der har den overordnede ledelse af afdelingen. Bestyrelsen består af afdelingsformand, 2 afdelingsnæstformænd, 3 sektorformænd, 3 sektornæstformænd og 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Sektorerne
Det daglige politiske arbejde på de enkelte fagområder hører til i sektorerne. Der er 3 faglige sektorer med hver sin bestyrelse, som vælges på sektorernes årsmøder.

A-kassen
FOA
-A er arbejdsløshedskassen for alle offentligt og privat ansatte som arbejder med offentlig service. Arbejdsløshedskassen har et tæt og dagligt samarbejde med den faglige afdeling.

Områdekontorer
FOA Sydsjælland dækker et stort geografisk område. Derfor har vi 3 områdekontorer, som er placeret i Fakse, Stege og Vordingborg.


Afdelingskontoret
FOA Sydsjælland har til huse på Bataljonsvej 3 i Næstved. Det er på garderhusarernes gamle kaserneområde. Det er hér alle de valgte og ansatte sagsbehandlere har deres arbejdsplads - både i faglig afdeling og i a-kassen.

Afdelingskontoret har åbent alle hverdage, undtaget 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfart, 5. juni, 24. december og dagene mellem jul og nytår.
Åbningstider, telefonnummer m.v. finder du på her.