Tony Hansen

Sektorformand

Foto af Tony Hansen
Social- og sundhedsområdet
Overenskomstspørgsmål
Lokalløn forhandling
TR-samarbejde
Udvikling af fagligheden
Hovedbestyrelsesmedlem
Central sektor bestyrelsesmedlem
Regionsarbejde