Uddannelsespolitik for tillidsvalgte

Uddannelsespolitikken i FOA Skive hviler grundlæggende på:

 

  • Gensidig respekt og loyalitet mellem den tillidsvalgte og FOA Skive
  • Anerkendelse og accept af mangfoldigheden/forskelligheden af de tillidsvalgte i forhold til personlighed, faglighed, erfaring og funktioner/opgaver på den konkrete arbejdsplads
  • Aktiv støtte og opbakning til tillidsvalgte i udøvelsen af tillidshvervet bla. gennem en løbende, målrettet og individuel uddannelsesmæssig indsats, positiv og synlig støtte, samt læring i konkrete opgaver ude på arbejdspladsen
  • Fokus rettet mod TR løftet og AMR løftet i den løbende uddannelses- og udviklingsplanlægning for den tillidsvalgte