Tillidsvalgte i FOA Skive

Hvad laver en tillidsrepræsentant

FOA Skive har ca. 60 tillidsrepræsentanter - og kaldet TR i daglig tale. En tillidsrepræsentant er bindeled imellem FOAs politik, og det daglige arbejde på FOAs mange arbejdspladser i kommunen. Desuden sørger tillidsrepræsentanten for, at kollegerne kan få indblik i FOAs arbejde og selv tage del i det arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene for medlemmerne.