Nye dagpenge- og efterlønsregler 1. juli 2017

Nye dagpenge- og efterlønsregler pr. 1. juli 2017. Der foretages ændringer blandt andet i forhold til:
- Hvordan A-kassen skal beregne dagpenge- og efterlønssatser
- Dagpenge/efterløn udbetales fremover for en måned ad gangen og ikke som nu for en 4-5 uger periode
- Mindsteudbetalingsreglen i forhold til supplerende dagpenge
- Der indføres en karensdag for ledige hvis ikke man har arbejdet 148 timer eller mere i løbende 4 måneders perioder
- Og meget mere
Læs mere om de nye regler på nedenstående link

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål

Kasper Rossau
A-kasseleder