Borgerrådgiver i skive

Borgerrådgiver i Skive - hvad kan de hjælpe dig med?

Med virkning fra d. 2. oktober 2017 har Skive kommune oprettet en funktion som borgerrådgiver, hvor man som borger med bopæl i Skive kommune, kan få hjælp til at behandle klager over:

- dårlig sagbehandling
- personalets adfærd
- udførssel af praktiske opgaver
- diskrimnination

Borgerrådgiveren kan ikke blande sig i en sags behandling f.eks. svarer på partshøring eller anke en afgørelse, men rådgiveren kan stille spørgsmål til den pågældende forvaltning, der har afgjort sagen, om forvaltningens sagsbehandling

Der er ansat 3 borgerrådgiver, og de kan træffes på Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive, hvor de kan træffes tirsdag, onsdage og torsdag i tidsrummet kl. 10.00-15.00

Du kan også sende en mail til dem på: borgerraadgiver@skivekommune.dk, samt ringe på følgende telefon nummer:

- Nicolai Abildgaard:             4012 3741
- Jesper Cortes:                   2444 4921
- Tanja Kallehauge Hansen:  3069 6104