PAU-, SSH- og SSA elever har ret til løn under barsel

Sag vundet i Højesteret

De faglige organisationer har vundet et sag ved Højesteret den 21. januar 2015 som indebærer:

  • At uddannelsesaftalen skal forlænges i tilfælde af barsel
  • At forlængelsen er med løn
  • At manglende forlængelse vil være en overtrædelse af Ligebehandlingsloven og fremover vil betyde en godtgørelse/erstatning på 6 måneders løn

 

GAMLE SAGER – 5 år tilbage:

Har du tidligere været ansat som PAU, SSH- eller SSA-elev og har du ikke har fået uddannelsesaftalen forlænget under barsel, skal du henvende dig i FOA Skive for at få hjælp til at køre sagen mod Skive kommune/Region Midt.
I disse tilfælde vil sagerne blive forligt med en godtgørelse/erstatning på 2 måneders elevløn til tidligere elever.