Kontingent til FOA/PMF Kbh. Syd

Kontingentet foreslås uændret i forhold til beslutningen sidste år. Gengivet herunder.
Kontingentsatserne for de forskellige medlemsgrupper er sat som en rund % af kontingentet for fuldtid.

Kontingentsatser til det lokale arbejde fra 1. januar 2016 også gælder fortsat.

Fuldtid            222 kr. pr. måned.

Deltid             111 kr. pr. måned = 50% af fuldtidskontingent.

Deltid under 15 timer pr. uge er billiger i forbundet men dyrere lokalt. Vi har hermed bragt alle deltidsmedlemmer på samme lokale kontingent.

Efterløn          55,50 kr. pr. måned = 25% af fuldtidskontingent.  De fleste afdelinger i FOA har ikke et specielt lavt kontingent for medlemmer på efterløn.

Pensionister    22,20 kr. pr. måned = 10% af fuldtidskontingent. Kontingentet opkræves ½-årligt. 

Følgende medlemsgrupper har vi fritager for lokalt kontingent
Unge under 25 år på halve dagpenge,
Elever, EGU og pædagogstuderende på SU eller SVU.
Medmindre de har lønindtægt ved siden af.