National nødbehandleruddannelse

Den nationale nødbehanleruddannelse er en efteruddannelse for brandmænd. Dens mål er, at brandmænd i højere grad kan være med til at redde liv og begrænse skader på ulykkessteder

Brandmændene er ofte de første fremme på ulykkestedet. Som nødbehandlere vil brandmændene kunne påbegynde livsvigtig behandling af tilskadekomne, og understøtte ambulancepersonalet, når de ankommer.

Indhold i nødbehandleruddannelsen

 På nødbehandleruddannelse indgår både teori og praksis:

  • Kort repetition i forhold til den viden der er i adgangskrav blandt andet omkring anatomi/fysiologi.
  • Gennemgang af forskellige skadesmekanismer/ skadestyper.
  • Undersøgelsesmetodik, med brug af ambulancepersonalets termer, generelle principper for undersøgelser ABCDE (A = airway B = breathin C = circulation D = disability E = exposure) og PHTLS (Prehospital traume live support) så en overlevering kan ske kort og præcist.
  • Orientering om sygdomsforløb, der kan være årsag til skader.
  • Viden om drop. Skal kunne klargøre/skifte droppose.
  • Anlæggelse af halskrave, herunder fjernelse af styrthjelm.
  • Transportklargøring, optagelse på de forskellige båretyper spineboard og scoopbåre samt fastgørelse.
  • Praktiske øvelser ud fra forskellige cases.

De praktiske øvelser afsluttes med en prøve, som skal bestås. Dette for at sikre troværdighed omkring uddannelsen, og for at skabe tryghed omkring det sikre i at anvende nødbehandlere. 

Kvalifikationskrav:
Funktionsuddannelse indsats: 148 timer + 24 timers årlig vedligeholdelse.
12 timers førstehjælp, 3 timers hjertestarter, 20 timers håndtering af tilskadekomne samt gennemførte vedligeholdelseskurser efter gældende bestemmelser.

Deltagerne skal have det fornødne kendskab til at optræde på et skadested, samt at agere som hjælpere for det præhospitale personale.
Det forudsættes, at der ved de lokale brandvæsner/redningsberedskaber gennem uddannelser og øvelser er foregået en orientering om trin II og III beredskaber med oprettelse af ventepladser, rensepunkter/rensetelte og dekontaminering.

Uddannelsens varighed:
16 timer - eventuelt forlænget med mulighed for en dags praktik, hvor man følger akutambulancen med bl.a. gennemgang af ambulancens indhold, relevante øvelser, samt eventuelt kører med på enkelte ture, for at opnå større viden om ambulancepersonalets værktøjer og redskaber. Alternativt gennem afholdelse af en øvelsesaften med en ambulance på besøg hos brandvæsnet, så nødbehandleren her kan blive orienteret om ambulancens indhold og reddernes uddannelser og kompetencer, så nødbehandlerne på den måde er blevet kvalificeret til at give en hjælpende hånd, i pressede situationer.
Gennem sidstnævnte sikres et bedre samarbejde mellem ambulancepersonale og brandmænd, til stor gavn for de skadelidte.

Forudsætninger
Det er vigtigt for et optimalt udbytte, at brand- og redningsberedskaberne samarbejder med ambulanceoperatørerne/regionerne og i forbindelse ved indkøb anskaffer samme model af halskraver – båreudstyr – iltmasker med mere. 

Undervisere
Ambulance-/ udrykningslæge – anæstesisygeplejerske – ambulanceundervisere – ambulance supervisor, gerne en blanding og med to undervisersystemer.
 

Vedligeholdelse af nødbehandler kompetencer:
Nødbehandleren skal en gang årligt deltage i en 8 timers vedligeholdelsesuddannelse, her indgår nyheder på området og repetition af de 16 timers indhold med forskellige praktiske øvelser ud fra forskellige cases.
De afsluttende praktiske øvelser skal have karakter af en prøve, som kursisten skal bestå.

Du kan læse om vedligeholdelsesuddannelserne ved at downloade materialet herunder:

» Håndtering af tilskadekomne (PDF)

» Funktionsuddannelse Indsats (PDF)