Sygdom og ferie

Kun for ansatte i kommune og region med ferieaftale

Bliver du syg, inden din ferie starter, kan du vælge enten at udskyde ferien eller at holde den som aftalt. Hvis du vil udskyde ferien, skal du sygemelde dig senest ved arbejdstids begyndelse på den første feriedag.

Bliver du syg under din ferie skal du straks sygemelde dig til din arbejdsgiver, hvis du er ude af stand til at holde ferie.

Folketinget har den 24. april 2012 vedtaget en ændring af ferieloven med virkning fra 1. maj 2012, som betyder at du har ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under din ferie. Ændringen af ferieloven forventes også snarest muligt at medføre en ændring af ferieaftalen, som er gældende på det kommunale og regionale område. Ændringen vedrører ikke den 6. ferieuge.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få ret til erstatningsferie:

♦ Hvis du bliver syg under din ferie har du mulighed for at få erstatningsferie efter 5 sygedage under din ferie i ferieåret.

♦ For at få erstatningsferie kræver det, at du har sygemeldt dig til din arbejdsgiver på den første sygedag under ferien og du skal som udgangspunkt kunne dokumentere sygdommen ved hjælp af en lægeerklæring.

♦ Din arbejdsgiver har altid mulighed for at stille dig bedre end loven foreskriver. Det er derfor op til arbejdsgiveren at vurdere om en lægeerklæring er nødvendig.

♦ Du skal selv betale lægeerklæringen.

♦ Du skal også være i stand til at dokumentere, at du har været syg i de første 5 dage under ferien, som du ikke får erstatningsferie for.

♦ Hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet skal du opsøge en læge og få en lægeerklæring.

♦ Du kan vælge at holde resten af din planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding efter de samme principper som for ferie opstået før ferien

♦ Erstatningsferien skal du som udgangspunkt holde senere i samme ferieår, det vil sige inden 1. maj. Hvis det på grund af sygdom ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i næste ferieår.