Fire står op

Foto: Colourbox

Offentligt ansatte FOA-medlemmer

Hvis du er ansat ved staten, en kommune eller en region, er du ikke bare ansat ved en arbejdsgiver. Du er også ansat ved en offentlig myndighed. Det betyder, at arbejdsgiveren skal følge de almindelige regler som overenskomsten og øvrige aftaler, men derudover også skal forholde sig til de forvaltningsretlige regler.

De forvaltningsretlige regler har bl.a. betydning, når en arbejdsgiver vil: 

  • Lave væsentlige ændringer i et ansættelsesforhold
  • Tildele en advarsel eller en påtale 
  • Opsige en eller flere medarbejdere
  • Bortvise en medarbejder

I forvaltningsretlige forstand kaldes disse beslutninger for en afgørelse. Overholdes de forvaltningsretlige regler ikke, kan konsekvensen være, at afgørelsen er ugyldig, eller at arbejdsgiveren skal betale en erstatning.

Senest redigeret den 30.01.2020