Mød FOA Kolding på skolen

Du kan møde FOA i aulaen på Social- og sundhedsskolen den første onsdag i måneden mellem kl. 11.00 og kl. 13.00, dog ikke i juli.

Så har du spørgsmål til enten Social- og sundhedsuddannelsen eller Pædagogisk assistentuddannelsen mv. så kom og få en snak med os.

Elev uddannelserPå de fleste af FOAs arbejdsområder er de forskellige faggrupper uddannelsesdækket.
FOA hjælper gerne med uddannelsesspørgsmål og efteruddannelsesplaner. Som eksempler kan nævnes Social- og sundhedshjælper/assistent, den pædagogiske grunduddannelse, service- og ejendomsservice og assistentuddannelsen.
På en række områder er der desuden kompetencegivende kursusforløb og mange efteruddannelseskurser.
Dette giver gode udviklingsmuligheder for dig - spørg i afdelingen.