Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling i FOA KOLDING
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 (spisning fra kl. 18.00)

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Parkhallen på Fynsvej i Kolding
Målgruppe: Medlemmer af FOA Kolding

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

Parkhallen på Fynsvej i Kolding

Spisning kl. 18.00

 

 

PROGRAM
Kl. 18.00 Spisning
Kl. 19.00 Kåring af årets kollega
Generalforsamling starter
kl. 20.45 Kaffe og underholdning

UNDERHOLDING
"Intet kommer af sig selv - men det kan læres" v/Simon Steenholm
Se Simons hjemmeside her


Husk tilmelding senest fredag den 22. marts inden kl. 12.00.

Dagsorden:

 

Godkendelse af forretningsorden

Valg af dirigent

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Afdelingsbestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Lovændringer
 5. Indkommende forslag
 6. Valg
  1. Bestyrelsessuppleant for 2 år. Kirsten Hobolth er på valg
  2. 2 Revisorer for 2 år. Bettina Hansen og Helle Leth Lauersen er på valg
  3. Revisor suppleant for 2 år. Berit Christensen genopstiller ikke
  4. Revisor suppleant for 1 år.

      7. Evt.

Afdelingsbestyrelsen