Generalforsamlinger - FOA Frederikssund

Afdelingens generalforsamling
den 26. marts 2019

Dagsorden  redigeret 19.03.19 

Bilag til dagsorden:

Forslag til forretningsorden

Skriftlig beretning

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Regnskabsforklaring til årsrapport 2018

Budget 2018

Budget 2019

Indkomne forslag:

Forslag til lovændringer

 

Referater

Ordinær generalforsamling den 6. april 2017

Ekstra ordinær generalforsamling den 20. september 2017 

Program:

kl. 16.30 - 17.00 Indtjekning
kl. 17.00 - 18.00 Spisning incl. pause
kl. 18.00 - 18.15  Velkomst v/Afdelingsformanden
kl. 18.15 - 19.45 Forbundsformand Mona Striib, taler om rollen
som forbundsformand og tager dialogen omkring
kongressens temaer
kl. 19.45 - 20.00  Pause 
kl. 20.00 -          Generalforsamlingen starter

 

 

Oploadet den 18.03.19