To gode eksempler på at det kan betale sig at være medlem af FOA Frederikshavn

Et medlem får godt 7.000 kr. og et andet forlænget ansættelsen med 3 måneder

2 medlemmer får udbytte af deres medlemsskab af FOA Frederikshavn.

Det ene medlem fik lagt 3 måneder til sin tidsbegrænsede ansættelse medens et andet medlem fik 7.365 kr. ekstra i lønposen.

Begge resultater blev realiteter efter at FOA Frederikshavn gik ind i sagerne.