Figurer

Nyhedsbrev fra Pædagogisk Sektor, december 2018

Året 2018 har budt på en række indsatsområder i pædagogisk sektor. Læs om lønforhandlinger, uddannelse og kompetenceudvikling og ikke mindst alle de kommende og spændende arrangementer i Pædagogisk Klub i 2019

Kære medlem af pædagogisk sektor

Det er ikke til at komme udenom! Julen sniger sig ind alle steder, og her fra pædagogisk sektor i FOA Frederikshavn, vil jeg gerne ønske alle medlemmer en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Året der går på hæld, har budt på en række indsatsområder i pædagogisk sektor. Områder, hvor både afdelingen og de tillidsvalgte bruger meget tid og mange ressourcer på, at opnå de bedste resultater for dig som medlem. Herunder kan du læse mere om udvalgte emner.

Lokal Løn 2018
Pædagogisk sektor og tillidsrepræsentanterne har henover sommeren og efteråret brugt meget tid på at forhandle så mange lokale lønmidler hjem som muligt. Råderummet til de lokale forhandlinger er meget begrænset, men vi skal ligegodt gøre alt vores bedste, for at sikre FOA´s medlemmer mest muligt af lønkagen. I skrivende stund ved vi ikke, om der i vores to kommuner afsættes midler til lokal løn i 2019. Men uanset om der afsættes midler eller ej, er det planen i pædagogisk sektor, at der begæres forhandling om løn – også i 2019.

Har du spørgsmål til den lokale løn, skal du kontakte din tillidsrepræsentant (hvis du er dækket af sådan en), og har du ikke en tillidsrepræsentant, er det sektorformanden for pædagogisk sektor, René Johansen, du kan kontakte.

Kr. 3570,- i støtte til udsatte børn
Medlemmerne af både pædagogisk sektor og i år også de to andre sektorer i afdelingen har indsamlet et flot beløb til International Børnesolidaritet – IBS.

Læs mere via linket her

Stort fokus på kompetenceudvikling/uddannelse!
Igennem flere år har pædagogisk sektor og sektorbestyrelsen haft fokus dine muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling. Vi italesætter ofte, hvor slemt det står til, og hvordan ting kan forbedres! Men der er faktisk grund til at vi klapper hinanden på skulderen i pædagogisk sektor.
Efter flere år, hvor stort set ingen fik mulighed for at tage pædagogisk assistentuddannelse, er 12 dagplejere og pædagogmedhjælpere enten i gang med- eller har afsluttet uddannelsen. Herudover er det lykkedes at få alle dagplejere og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter med i projektet ”Bedre til ord, tal og IT”.

Husk medlemsmødet vedr. ”Bedre til ord, tal og IT” i januar!
Er du pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, og er du ansat i Frederikshavn kommune, skal du huske at tilmelde dig til medlemsmødet d. 9. januar 2019 kl. 18.00.

Læs mere om mødet og tilmeld dig via linket her

Pædagogisk Klub – kommende arrangementer
I efteråret havde vi besøg af skuespiller og foredragsholder Allan Olsen. Et velbesøgt arrangement, der bød på et spændende og indlevelsesrigt foredrag om misbrug, alkohol og det at sætte en ny kurs i livet.

Kollegial sparring d. 29/1-2019 kl. 17-21 (inkl. spisning)

Børns seksuelle udvikling d. 28/3-2019 kl. 19-21 (inkl. kaffe/kage)

Gode voksne for børn d. 6/6-2019 kl. 19-21 (inkl. kaffe/kage)

Er du ikke medlem af pædagogisk klub, og vil du være medlem?

Læs mere om Pædagogisk Klub via linket her


Tak til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentanter i MED
Til dagligt er det ikke sikkert, at du går og tænker over, at FOA er ret tæt på dig, ude på arbejdspladsen. Enten i form af en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant eller en repræsentant i MED-udvalget. Fra sektorens side, skal lyde en stor tak for indsatsen, til de mange tillidsvalgte – og samtidig også en stor opfordring til dig som medlem. HUSK at bruge dine tillidsvalgte, de har brug for at høre fra dig – om stort og småt, og om eventuelle problemstillinger du gerne vil have dem til at arbejde med.

Har du en god idé – har du RIS eller har du ROS, så er du altid meget velkommen til at skrive til pædagogisk sektor. Du kan skrive til sektorformand René Johansen på mail rejo@foa.dk

SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

God JUL og GODT NYTÅR


Med venlig hilsen

René Johansen
Sektorformand, Pædagogisk sektor
FOA FREDERIKSHAVN
Constantiavej 35, DK 9900 Frederikshavn

Lagt på den 18.12.2018