Kontingentsatser 2018 - FOA Bornholm

Se her hvilke elementer dit kontingent består af.

 A-Kasse adm 131,00
 Medl Bidrag A-Kassen 344,00
 Efterlønsbidrag 502,00
 Forbund 150,50
 Strejkekontingent 10,00
 ATP 7,00
 Gruppeliv 9,00
 Lokal Afdelingen 197,00
 I alt       1350,50
 + evt. klub 10 eller 15 kr