Kontingentsatser 2017 - FOA Bornholm

Se her hvilke elementer dit kontingent består af.

 A-Kasse adm 131,00
 Medl Bidrag A-Kassen 340,00
 Efterlønsbidrag 495,00
 Forbund 150,50
 Strejkekontingent 10,00
 ATP 9,00
 Gruppeliv 8,00
 Lokal Afdelingen 192,00
 I alt       1335,50
 + evt. klub 10 eller 15 kr