Kom og hils på Mona Striib, forbundsformanden

Som 18-årig blev Mona Striib tillidsrepræsentant for de ufaglærte på Danfoss i Kolding. Senere besluttede hun, at hun ville arbejde med mennesker og blev hjemmehjælper ved byens hjemmepleje, hvor Mona Striib også var tillidsrepræsentant. Efter flere tillidsposter i FOA Kolding kom Mona Striib til forbundet, hvor hun først var næstformand, og for godt et år siden blev hun så valgt som formand for FOA på landsplan.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9741-19-13-12
Tid: til
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56, Viby J
Ledige pladser 82
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Tilmeld dig her 

Tilmelding kan kun ske med NemID
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.
Hvis du oplever problemer med din tilmelding, så ring til FOA Århus på 8936 6666 

 

"Jeg har aldrig haft en karriereplan. Der blev talt om, hvem der havde lysten og evnerne, og så blev der pludselig peget på mig. Jeg har hele vejen tænkt, at den opgave har jeg faktisk lyst til," sagde Mona Striib i en pressemeddelelse, da hun blev valgt som forbundsformand.

På mødet i FOA Århus vil forbundsformanden fortælle mere om, hvordan hendes arbejdsliv har formet sig.

Kongresbeslutninger
Mona Striib vil også orientere om de beslutninger, som FOAs kongres har taget i oktober 2019, hvor knap 600 FOA-medlemmer mødtes til en kongres, der havde 4 overordnede temaer:

Tema 1: Løn, ansættelsesvilkår og aftaler
Tema 2: Arbejdsmiljø og arbejdsglæde
Tema 3: Faglig udvikling og uddannelse
Tema 4: Socialpolitisk ansvar

Kongressen diskuterede og besluttede, hvordan FOA på flere forskellige områder bedst arbejder for medlemmernes interesser, og det vil forbundsformanden også sige noget om på mødet.

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.