Regler: Tilbagebetaling

Her kan du finde regler, der handler om tilbagebetaling af dagpenge mv.

Område Direkte link
Tilbagebetaling og sanktioner - generelt              
Lov om arbejdsløshedsforsikring, § 86    Nr. 838 af 4. juli 2011
Lov om arbejdsløshedsforsikring, § 87 Nr. 838 af 4. juli 2011
   
Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Nr. 987 af 29. juni 2016             
Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Nr. 9684 af 29. juni 2016
   
Renteloven (Lov om renter ved forsinket betaling), § 5  Nr. 743 af 4. september 2002
Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge m.v. Nr. 1412 af 15. december 2014
Vejledning om renter ved efterbetaling af dagpenge m.v. Nr. 10382 af 15. december 2014
   
Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld Nr. 995 af 29. juni 2016
Vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld Nr. 9685 af 29. juni 2016
   
Voksen- og efteruddannelse (VEU)  
Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Nr. 1797 af 27. december 2018
Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Nr. 639 af 14. juni 2010