Regler: Medlemskab, kontingent, efterlønsbidrag

Her finder du regler om optagelse, kontingent, efterlønsbidrag, forsikringsskift, udmeldelse og overflytning.

 

Område Direkte link
Indmeldelse/udmeldelse/overflytning mellem to a-kasser/genoptagelse  
Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse Nr. 1180 af 26. september 2018
Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Nr. 9820 af 26. september 2018
   
Kontingent, kontingentfritagelse og efterlønsbidrag     
Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse Nr. 723 af 20. juni 2013
Vejledning om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse Nr. 9321 af 21. juni 2013  
Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede
Nr. 1713 af 26. december 2017
Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Nr. 10338 af 27. december 2017
 
Udmeldelse  
Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser Nr. 913 af 19. juni 2020 
Vejledning om bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser Nr. 9340 af 19. juni 2020
   
Forordninger    
Forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger (gældende) Nr. 883/2004