FOAs A-kasse har fået nye vedtægter

Delegeretmødet, der er FOAs A-kasses øverste myndighed, vedtog 10. december 2019 nye vedtægter for a-kassen.

Det betyder bl.a., at delegeretmødet nu kun afholdes hvert 4. år - næste gang er i 4 kvartal 2023. 

Hvis du vil have tilsendt en kopi af de nye vedtægter, er du velkommen til at kontakte din lokale a-kasseafdeling. Du kan også læse referatet fra delegeretmødet via linket nedenfor.

Læs de nye vedtægter