Regler for at få efterløn

Her kan du læse om hvilken indflydelse dagpengereformen får på efterlønnen. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2017.

Når du søger efterløn, skal du opfylde betingelserne for at få dagpenge. Du vil derfor også skulle opfylde bestemte krav til din indkomst/beskæftigelse efter de samme principper som dagpengeansøgere. Det samme er tilfældet, hvis du søger om et efterlønsbevis.

Skattefri præmie
Den skattefri præmie optjenes på baggrund af de arbejdstimer, som du har haft, siden du fik dit efterlønsbevis.
Betingelserne for, hvornår du kan optjene skattefri præmie, afhænger at din alder. I skemaet kan du se, hvornår du kan begynde at optjene skattefri præmie.

Hvis du som fuldtidsforsikret medlem vil optjene skattefri præmie af de arbejdstimer, som du har, efter du er gået på efterløn, skal du vente i 2 år med at gå på efterløn, efter du fik dit efterlønsbevis. Derudover skal du have haft mindst 3.120 løntimer, siden du fik dit efterlønsbevis. Hvis du er deltidsforsikret, skal du kun have haft 2496 løntimer, men du skal stadig vente i 2 år med at gå på efterløn, efter du fik dit bevis.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?
Efterlønssatsen skal beregnes på de 12 måneder indenfor de sidste 24 måneder, hvor du har haft den højeste indkomst.

Der er særlige regler for dig, som har mistet dagpengeretten, efter du var fyldt 50 år, og har ret til efterløn den dag, hvor efterlønsalderen nås. Du skal have beregnet en sats på de sidste 3 måneders arbejde, hvor du har haft mindst 320 arbejdstimer (deltidsforsikrede 296 arbejdstimer). Har du ikke haft nok arbejde, men har fået dagpenge indenfor de sidste 5 år, vil din efterlønssats blive beregnet ud fra den løn, du sidst fik beregnet en dagpengesats med. Hvis det er mere end 5 år siden, du fik dagpenge, vil du få efterløn med en sats, der svarer til 82 % af den højeste dagpengesats.

Du skal mindst have ret til efterløn i to dage per måned
Efterlønnen vil blive udbetalt for 1 kalendermåned ad gangen. Som fuldtidsforsikret medlem kan du få efterløn for 160,33 timer om måneden. Deltidsforsikrede kan få for 130 timer om måneden. Du kan ikke få udbetalt efterløn for mindre end 2 dage om måneden.

Der gælder dog andre regler, så længe du kan få efterløn med det lempeligere fradrag. Se afsnittet herunder.

Arbejder du, mens du er på efterløn?
Hvis du arbejder i efterlønsperioden og har en timeløn på under 230,08 kr. (2017), får du et lempeligere fradrag af din efterløn for de første 37.577 kr. pr. år (2017). Hvis du vil vide mere om reglerne for det lempeligere fradrag, kan du læse om det i pjecen 'Efterløn og skattefri præmie'. Du er også velkommen til at kontakte din lokale FOA-afdeling.

Så længe du får efterløn med det lempeligere fradrag, kan du kun få efterløn, hvis du højest har 128 arbejdstimer i måneden. Hvis du har mere end 128 arbejdstimer i en måned, vil du derfor ikke få efterløn i dén måned. Er du deltidsforsikret, må du højest have 104 arbejdstimer.

Når det lempeligere fradrag er opbrugt, vil du kunne få efterløn, selvom du har op til 145,53 arbejdstimer (118 arbejdstimer hvis du er deltidsforsikret).