Rådighedssamtaler i FOA A-kasse

A-kassen indkalder dig til en rådighedssamtale hver 3. måned. Vi skal her bl.a. tage stilling til, om du søger arbejde nok, og om du har været realistisk i din jobsøgning. Vi vurderer din jobsøgning ud fra, hvad du har registreret i din joblog, og hvad vi har aftalt med dig om de job, du skal søge.

Hvis jobcenteret har pålagt dig at søge nogle konkrete job, skal vi som a-kasse sikre os, at du har gjort det. Hvis du har søgt job inden for fagområder, hvor man ikke søger job skriftligt, skal du kunne redegøre for jobsøgningen mundtligt.

Hvis du ikke har søgt tilstrækkeligt med job
Hvis vi vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, fx fordi du ikke har søgt job nok, mister du retten til dagpenge. Du kan så først få dagpenge igen, når du opfylder et arbejdskrav.

Arbejdskrav
For at få dagpenge igen skal du have over 300 timers ordinært arbejde inden for en periode på 3 måneder. Ordinært arbejde er arbejde uden offentlige tilskud til lønnen. Som deltidsforsikret skal du have mindst 150 timers arbejde inden for 3 måneder.