CV-samtaler

Vi indkalder dig til en CV-samtale. Samtalen skal den være afholdt, inden du har været ledig i 2 uger.

Under CV-samtalen skal vi bl.a.:

  • godkende dit CV på Jobnet. Hvis du ikke har oprettet CV’et før mødet, hjælper vi dig med det.
  • vejlede dig om, at du løbende skal tjekke, om nogen arbejdsgivere har kontaktet dig på Jobnet – og om at du selvfølgelig også skal kontakte dem 
  • vise dig, hvordan du kan bruge Jobnet og FOA Job i din jobsøgning
  • vise dig, hvordan du registrerer din jobsøgning i jobloggen
  • lave udkast til Min plan - herunder snakke om behovet for aktivering og 6 ugers jobrettet uddannelse

 


Hvad skal CV'et på Jobnet bruges til?

CV'et på Jobnet er dels dit visitkort over for arbejdsgiverne, dels er et redskab til din jobsøgning og din dialog med os i a-kassen om din plan for jobsøgning.

Se også: