Dagpenge efter uddannelse (dimittenddagpenge)

Har du enten afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller din værnepligt, så har du ret til at få dagpenge, hvis du har meldt dig ind i a-kassen inden for 14 dage efter afslutningen af din uddannelse/værnepligt.

Hvis du er ledig uden børn, kan du få 71,5 % af dagpengesatsen.

Er du ledig og forsøger, kan du få 82 % af dagpengesatsen.

Se oversigt over dagpengesatser


Hvornår er jeg forsørger?
Har du et barn under 18 år, er du som udgangspunkt forsørger. Når barnet fylder 18 år, er din forsørgerpligt over for dit barn som hovedregel ophørt.

Det er dog en betingelse, at dit barn bor i Danmark, med mindre du er EU/EØS-borger. Hvis det er tilfældet, må dit barn også opholde sig i et andet EU/EØS-land. Opholdsretten gælder ikke Grønland og Færøerne, der hverken er omfattet af de danske arbejdsløshedsforsikringsregler eller er medlem af EU/EØS.
Hvis du vil læse mere om, hvornår du betragtes som forsørger, kan du læse mere i Social- og Indenrigsministeriets lov om børns forsørgelse (børnebidragsloven).