Kontingent

Hvor meget du skal betale i kontingent afhænger af, hvilken type medlemskab, du ønsker.

Kontingentets størrelse afhænger af:

  • om du er medlem af fagforeningen
  • om du er medlem af a-kassen
  • om du er tilmeldt efterlønsordningen (kun ved medlemskab af a-kassen)
  • hvilken lokal FOA-afdeling du bliver medlem af, da afdelingerne har forskellige kontingentsatser 
     

Nedsat kontingent under uddannelse

Hvis du er under uddannelse inden for FOAs område med elevløn eller SU, kan du få nedsat kontingent:

Kontingent under uddannelse

Se også:


Hvad koster det at være medlem?

Om kontingentsatser

Få hjælp af FOA


Har du spørgsmål om kontingent kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp