FOA TV

Går på deltid for at hjælpe hjemløse

Den 38-årige Social- og sundhedsassistent Gitte Johansen, har valgt deltidsjob, for at få tid til frivilligt arbejde for hjemløse

Se Dennis få isvand i hovedet

Forbundsformand Dennis Kristensen modtager Nick Hækkerups udfordring i Ice Bucket Challenge, og sender udfordringen videre

Fyret på forhånd

24-årige Social- og sundhedsassistent Pernille Ferrigni, fik fyringsvarsel 6 måneder før operation, uden at have haft en eneste sygedag endnu.

Forfattere sætter nyt lys på sosu'er

Stemmer til et stumt fag er et projekt, der skal sætte fokus på især Social- og sundhedspersonalet. Formålet med projektet er at styrke læselysten bla...

Pension er virkelig godt

Pensionsopsparing kommer ikke af sig selv.

Løn under barsel?

Løn under barsel kommer ikke af sig selv.

Fyring af overvægtig for EU-domstolen

Karsten Kaltoft blev i 2010 fyret som dagplejer, fordi han var overvægtig. Nu skal EU-domstolen dømme i sagen.

Firing of overweight for the European Court of Justice

Karsten Kaltoft was fired as a childminder in 2010 because he was overweight. Now the European Court of Justice will...

Jan Stadsgaard læser med ørerne

Takket være et særligt program til computeren, læser og skriver Social- og sundhedshjælper så godt som alle andre. Men Kolding Kommune er fodslæbende ...