FOA Århus

Debatmøde med Jacob Bundsgaard og Dennis Kristensen

Kontakt FOA Århus

Aktuelt fra FOA Århus

Genindfør bemandede toiletter

Det er ført og fremmest trist og pinligt, at århusianere og turister dårligt kan finde et offentligt toilet, der virker.

TV-reportage

TV: Kaos på psyk
Nattevagter alene med en uerfaren vikar, lang ventetid på hjælp i hverdagen, vold, trusler og stress. Det er situationen lige nu på psykiatrisk hospital AUH Risskov. Tirsdag holdt medarbejderne møde, og meldingen er klar.

Arrangementer

Ekstraordinær generalforsamling i FOA Århus
Da Kirsten Normann Andersen stopper som formand afholdes der ekstraordinær generalforsamling d. 1. september.

Afdelingsbladet

Følg med i afdelingsbladet »Fagbladet FOA Århus«, der udkommer 4 gange om året.

Opslagstavlen

På opslagstavlen kan du hente en kort printudgave af det sidste elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan du hente diverse pjecer, flyers m.m.