FOA Århus

Kontakt FOA Århus

Aktuelt fra FOA Århus

Privat plejehjem vil fyre kritisk tillidsrepræsentant

Forende Care vil fyre tillidsrepræsentant Hanne Staal, efter hun klagede til Embedslægen.

TV-reportage

TV: Dagplejen 50 år
Dagplejen i Århus Kommune har 50 års jubilæum i år, og i den anledning var 240 dagplejere med til fest arrangeret af FOA Århus, Århus Kommune og klubben for dagplejere.

Arrangementer

Medlemsarrangementer første halvår 2017
Den 15. december 2016 offentliggøres nye spændende medlemsarrangementer her på hjemmesiden. Med bl.a. Søren Ryge og Anne-Grethe Bjarup Riis.

Afdelingsbladet

Følg med i afdelingsbladet »Fagbladet FOA Århus«, der udkommer 4 gange om året.

Opslagstavlen

På opslagstavlen kan du hente en kort printudgave af det sidste elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan du hente diverse pjecer, flyers m.m.