FOA Århus

Kontakt FOA Århus

Aktuelt fra FOA Århus

Privat plejehjem opgiver at fyre kritisk tillidsrepræsentant

Firmaet Forende Care har opgivet at fyre SoSu-tillidsrepræsentant Hanne Staal.

TV-reportage

TV: Det skete der i FOA Århus 2016

Omprioriteringsbidrag var et nyt ord, som borgerne i Danmark lærte meget mere om i løbet af 2016, og det var som så meget andet fra regeringen blot et udtryk for mindre velfærd og færre ydelser.

Arrangementer

Lav din egen fotobog
På 2 aftner lærer du at lave en flot fotobog med dine egne billeder fra f.eks. ferien eller festen.

Afdelingsbladet

Følg med i afdelingsbladet »Fagbladet FOA Århus«, der udkommer 4 gange om året.

Opslagstavlen

På opslagstavlen kan du hente en kort printudgave af det sidste elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan du hente diverse pjecer, flyers m.m.