FOA Århus

Kontakt FOA Århus

Aktuelt fra FOA Århus

Privat plejehjem opgiver at fyre kritisk tillidsrepræsentant

Firmaet Forende Care har opgivet at fyre SoSu-tillidsrepræsentant Hanne Staal.

TV-reportage

TV: Det skete der i FOA Århus 2016

Omprioriteringsbidrag var et nyt ord, som borgerne i Danmark lærte meget mere om i løbet af 2016, og det var som så meget andet fra regeringen blot et udtryk for mindre velfærd og færre ydelser.

Arrangementer

Se gratis Michael Moores ”Where to Invade Next”
FOA Århus medlemmer - evt. med ledsager - kan nu gratis se en meget underholdende amerikansk dokumentarfilm i biografen Øst for Paradis.

Afdelingsbladet

Følg med i afdelingsbladet »Fagbladet FOA Århus«, der udkommer 4 gange om året.

Opslagstavlen

På opslagstavlen kan du hente en kort printudgave af det sidste elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan du hente diverse pjecer, flyers m.m.