FOA Århus

Kontakt FOA Århus

Aktuelt fra FOA Århus

Økonomiaftale forringer de ansattes arbejdsmiljø

FOAs afdelingsformænd er stærkt utilfredse med, at Regeringens og Danske Regioners nye økonomiaftale kræver, at produktiviteten på sygehusene endnu engang skal stige med 2%.

TV-reportage

TV: Serviceassistenter: Ledelsen skal lytte til os

Sidste uge holdt omkring 200 serviceassistenter fagligt møde, fordi de er utilfredse med planerne for deres arbejde på det nye super-hospital i Skejby


Arrangementer

Medlemsarrangementer i FOA Århus
Se programmet for andet halvår 2017 med bl.a. foredrag af Peter Mygind, byvandringer, biografture, IT-kurser m.m.

Afdelingsbladet

Følg med i afdelingsbladet »Fagbladet FOA Århus«, der udkommer 4 gange om året.

Opslagstavlen

På opslagstavlen kan du hente en kort printudgave af det sidste elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan du hente diverse pjecer, flyers m.m.