FOA Århus

Kontakt FOA Århus

Aktuelt fra FOA Århus

Psykiatriansatte klager til regionen

Ansatte på det psykiatriske hospital i Risskov klager over forholdene for både patienter og personale.

TV-reportage

TV: Det skete der i FOA Århus 2016

Omprioriteringsbidrag var et nyt ord, som borgerne i Danmark lærte meget mere om i løbet af 2016, og det var som så meget andet fra regeringen blot et udtryk for mindre velfærd og færre ydelser.

Arrangementer

Medlemsarrangementer første halvår 2017
Masser af spændende medlemsarrangementer i FOA Århus. Bl.a. foredrag af Søren Ryge og Anne-Grethe Bjarup Riis.

Afdelingsbladet

Følg med i afdelingsbladet »Fagbladet FOA Århus«, der udkommer 4 gange om året.

Opslagstavlen

På opslagstavlen kan du hente en kort printudgave af det sidste elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan du hente diverse pjecer, flyers m.m.