Kontantydelse

Hvis du ikke længere kan få dagpenge, og du heller ikke kan få kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse, kan du måske få kontantydelse.

Hvor meget kan jeg få?
Kontantydelsen udgør for ikke-forsørgere 11.028 kr. pr. måned, mens forsørgere kan få 14.712 kr. pr. måned (2017). Unge under 30 år får dog samme sats som unge kontanthjælpsmodtagere.

Ydelsen er uafhængig af din eventuelle ægtefælles indtægt og din egen formue.

Hvor længe kan jeg få?
Du kan kun få kontantydelse, hvis du mister din ret til dagpenge senest den 2. juli i 2017.

Hvor længe du kan få kontantydelse afhænger af, hvor længe, du har modtaget dagpenge. Hvis du har modtaget dagpenge i 2 år, når din dagpengeperiode udløber, kan du få kontantydelse i 13 uger. Hvis du mistede dagpengeretten i andet halvår af 2016, kan du få kontantydelse i 26 uger.

Men har du haft arbejdstimer undervejs i din dagpengeperiode, kan din ret til dagpenge forlænges, og du skal have brugt de forlængede dagpenge, inden du kan få kontantydelse.

De ekstra dagpengeuger trækker fra i din ret til kontantydelse. Hvis du fx kan få forlænget din dagpengeret med 4 uger, får du 4 uger mindre med kontantydelse (13 uger ÷ 4 uger), så ydelsen kun udgør 9 uger i alt.

Hvor og hvordan skal jeg søge?
Du skal selv kontakte jobcentret og bede om kontantydelse – det sker ikke automatisk. Du får først ydelsen fra den dag, du har kontaktet jobcentret. Det er derfor vigtigt, at du tager kontakt, inden du mister retten til dagpenge.